شرکت ستاره فن آوری طب با داشتن سالها تجربه، در جهت تکمیل پکیج محصولات خود و ارائه هرچه بهتر خدمات در حوزه سلامت، توانسته است نمایندگی کمپانی های معتبری از کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، استرالیا و ایتالیا اخذ نماید.

 

spacelabs - ستاره فناوری طب- ستاره فن اوری طب- ماشین بیهوشی- هولتر- مانیتور علایم حیاتی- تله متری
پمپ سرنگ و سرم - ستاره فناوری طب- top- تله متری- اسپیرومتر- ماشین بهیوشی- مانیتور علایم حیاتی
fukuda me- ستاره فناوری طب- الکتروکاردیوگراف- ECG- اسپیرومتر- تله متری- سیستم تله مدیسین- ماشین بیهوشی- مانیتور علایم حیاتی
primedic- ستاره فن آوری طب- الکتروشوک پرایمدیک- ماشین بیهوشی- تله متری- اسپیرومتری
chest - اسپیرومتری- اسپیرومتر- ستاره فناوری طب- تله متری- دستگاه تله متری- اسپیس لبز- ماشین بیهوشی
uscom- برون ده قلبی غیر تهاجمی- هموداینامیک مانیتورینگ- ستاره فناوری طب- تله متری- - ماشین بیهوشی
ibis- ستاره فن آوری طب- رادیولوژی- اسپیرومتری- تله متری- پمپ سرنگ و سرم- مانیتور علایم حیاتی
sechrist- ستاره فناوری طب- اکسیژن تراپی- هایپرباریک چمبر- hyperbaric chamber
Icp monitoring - دستگاه فشار داخل جمجمه ای- ستاره فناوری طب- اسپیرومتر- ماشین بیهوشی- پمپ سرنگ و سرم تاپ ژاپن- دستگاه تله متری
Deltex- هموداینامیک مانیتورینگ - cardiac output- دستگاه تله متری- ستاره فناوری طب- ماشین بیهوشی- مانیتوری علایم حیاتی