شرکت CHEST M.I  ژاپن به عنوان یک شرکت تولید کننده پیشرو تجهیزات الکترونیکی- پزشکی در زمینه ی تشخیص و درمان بیماری های تنفسی با کیفیت عالی و خدمات گسترده در جهان به رسمیت شناخته شده است.

CHEST M.I. INC شرکت در سال 1965 در توکیو با نام Sanwa Seiki. Corp تأسیس شد و پس از تغییر نام به CHEST M.I. (Medical Instruments) INC به بازارهای بین المللی وارد شده و صادرات را آغاز نمود.

در سال 1971 اولین اسپیرومتر کامپیوتری ژاپن DISCOM و در سال 1976 سیستم تست عملکرد کامل ریه، CHESTAC تولید شد.

این شرکت در ادامه ی گسترش محصولات جدید خود دستگاه هایی مانند ASTOGRAPH، (آزمون واکنش پذیری راه هوایی) را در سال  1978، RHINOGRAPH (دستگاه تست مقاومت راه هوایی بینی) در سال 1980 و  اسپیرومتر پرتابل بدون نیازبه کالیبراسیون  HI-498 را در سال 1982 تولید نمود که این محصول توانست موفقیت بزرگی در اروپا و ایالات متحده آمریکا کسب کند و شهرت شرکت را در بازار جهانی افزایش دهد.

APNOMONITOR نمایش آپنه اتفاق افتاده در هنگام خواب در منزل، PEAKMAN، پیک فلومتر الکترونیکی دستی، HOTMATE مانیتور وضعیت تنفسی 24 ساعته، APNOMONITOR NEURO، پولیسنوگرافی از دیگر محصولات تولید شده این شرکت بودند.

این شرکت اخیرا موفق  به توسعه ی دستگاه MostGraph، مربوط به تجزیه و تحلیل رنگی سه بعدی مقاومت و واکنش پذیری راه هوایی در COPD و آسم (اولین در نوع خود) شده است که انتظار می رود این روش جدید که به همکاری بیمار وابسته نیست بتواند تشخیص بیماری های تنفسی را بهبود بخشد.

شرکت CHEST MI از طریق توسعه و معرفی و ارائه ی محصولات تنفسی نوآورانه به مراکز بیمارستانی و عموم مردم به هرچه مطلوب شدن زندگی مردم کمک می کند.