دستگاه IOS  مدل Mostgraph-02

 

 • ساخت ژاپن
 • دستگاه IOS کمپانی Chest
 • صفحه نمایش رنگی لمسی
 • اندازه گیری کامل مقاومت راه هوایی با روش اسیلومتری
 • اندازه گیری مقاومت کامل تنفسی با تنفس طبیعی در زمان کوتاه
 • پارامترهای اندازه گیری شده: R5, R20, X5, ALX, Fres و …
 • نمایش رنگی و سه بعدی وابستگی فرکانس مقاومت راه هوایی
 • نمایش نمودار میزان تغییر مقاومت راه هوایی در هر استنشاق (وابستگی به چرخه ی تنفسی)
 • نمایش همزمان پارامتر های اندازه گیری شده در فواصل یک چهارم ثانیه با روش نوسانی
 • توضیح نتایج تست به صورت بسیار ساده به منظور درک هرچه بهتر بیماران
 • امکان انجام تست اسپیرومتری (optional)
 • اتصال مستقیم به پرینتر
 • امکان ذخیره سازی بینهایت داده
 • استفاده آسان با استفاده از محیط کاربری ویندوز