کمپانی USCOM  یک شرکت نوآورانه پزشکی دراسترالیا است که در زمینه تکنولوژی های غیر تهاجمی و ابزارهای اندازه گیری و نظارت بر عملکرد قلبی – عروقی و ریه فعالیت می کند. این شرکت دارای تعداد زیادی از اختراعات مربوط به دستگاه های نظارتی قلب و عروق و ریه بوده که در مراحل مختلف ارائه، بررسی و تایید در سراسر جهان میباشد.

این شرکت در سال 2000 طی تحقیقات قلبی- عروقی توسط دکتر راب فیلیپس دانشیار دانشگاه کوئینزلند، تاسیس شد. USCOM 1A اولین دستگاهی بود که این شرکت در سال 2006 به بازار عرضه کرد و همچنان به عنوان دستگاه پایه ای این شرکت در حال تولید است و تاکنون یش از 1000 عدد از این دستگاه به بیمارستان ها و کلینیک های پیشرو در سراسر جهان عرضه شده است.